Koto – Yasunari Kawabata

Autore Yasunari Kawabata
Editore A.Mondadori Milano
Tag:,

Publicato: 15 maggio 1974